Nafaka kelime anlamı olarak, geçinmek için gerekli olan şeyler demektir. Fakat hukukta nafaka kavramı daha çok boşanma davaları ile gündeme gelmektedir. Ayrı düzenlenmiş bir “nafaka kanunu”  veya “nafaka yasası” bulunmamaktadır. Bunu yerine bütün düzenlemeler “Türk medeni kanunuda” geçmektedir.

Boşanmada nafaka ile ilgili hukuk sistemimizde 3 türlü nafaka vardır. Her biri ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak hesaplanır.

  • Yoksulluk nafakası
  • İştirak nafakası
  • Tedbir nafakası

Bu 3 nafaka türüne kısaca bakacağız. Daha ayrıntılı bilgi her nafaka türü için açılmış olan yazılarda bulunabilir.

Yoksulluk nafakası

Türk medeni kanununa göre “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.”

Yani boşanma neticesinde eşlerden birisi yoksulluğa düşecekse, daha fazla olan kusurlu taraf diğerine nafaka ödemelidir.

Daha basit bir ifade ile anlatacak olursak, nafaka alabilmeniz için

  1. Boşandıktan sonra yoksulluğa düşecek olmanız
  2. Karşı taraftan daha az kusurlu olmanız gerekmektedir.

Toplumda genel olarak yerleşmiş anlayış olan “boşanan erkek kadına nafaka öder” düşüncesi doğru değildir. Kanuna göre kadın ve erkek aynı şartlara tabidir. Eğer kadın, kocasından daha fazla kusurlu ise, boşanma davası açan erkek karısına nafaka ödemek zorunda değildir. Aynı zamanda kadın kusuru olmasa bile, boşanmadan sonra yoksulluk çekmeyecekse nafaka alamaz.

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi “yoksulluk nafakası” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

İştirak nafakası

İştirak nafakası, evlilik birliği sona erdikten sonra, ortak çocukların giderleri için velayet kendisine verilmeyen tarafın velayeti alan tarafa nafaka vermesidir.

İştirak nafakası sadece çocuk için verilmekte olup bu para çocuğun annesi veya babası tarafından harcanamaz. Sadece çocuğun ihtiyaçları giderilmelidir.

İştirak nafakası velayet kendisine verilmeyen eş tarafından gücüne göre ödenmelidir. Yani, velayeti alamayan kişi zenginse ona göre yüksek miktarda iştirak nafakası belirlenir. Fakirse, hatta hiç bir geliri yoksa, iştirak nafakasına hükmedilmeyeceği gibi çok cüzi bir miktar da ödemesine karar verilebilir.

Bu konu ile ayrıntılı bilgiyi “iştirak nafakası” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

Tedbir nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken maddi olarak güçlü olan eş tarafından, boşanma davası süresinde yoksulluğa düşebilecek olan eşe verilen geçici bir nafakadır. Bu nafaka sadece dava devam ederken verilmekte olup kararın kesinleşmesi ile kendiliğinden kalkar.

Tedbir nafakası verecek kişi tamamen kusursuz eş olabilir. Çünkü dava bitmeden kimin kusurlu kimin kusursuz olduğuna karar verilemeyeceğinden kusur oranlarına bakılamaz. Yani eşiniz sizi aldatmış olsa, siz de çok zengin eşiniz fakir olsa dava devam ederken bu geçici nitelikteki nafakayı ödersiniz. Dava sonunda sizin haklı olduğunuza karar verildiği andan itibaren hiçbir şekilde nafaka ödemenize gerek kalmaz.

Bu konu ile ayrıntılı bilgiyi “tedbir nafakası” adlı yazımızda bulabilirsiniz.