Dava dilekçesi, hukuk mahkemesinde dava açabilmek için, davacı tarafından yazılan ve mahkemeye sunulan dilekçeye denir.

Bu yazımızda “dava dilekçesi nasıl yazılır?” sorusunun cevabını vereceğiz ve avukatsız dava nasıl açılır merak eden herkes dilekçe yazabilecektir. Ayrıca yazının sonunda dava dilekçesi örneği de bulabilirsiniz. Bu yazımız ile hazırlayacağınız dilekçeyi anlaşmalı boşanma dava dilekçesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca idari dava dilekçesi olarak da kullanmak mümkündür. Boşanma davası dilekçeleri için “anlaşmalı boşanma dava dilekçesi” ve “Çekişmeli boşanma dava dilekçesi” adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Fakat şunu belirtmekte fayda görüyoruz: Dava açmak herkese tanınmış bir hak olsa da herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için bir avukat ile çalışmalısınız. Hukukta en ufak bir eksiklik ciddi zararlar doğurabilir.

Dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1. Dava dilekçesi nasıl yazılır ve dava dilekçesine neler eklenir?
2. Dava hangi mahkemeye açılır? Mahkeme çeşitleri nelerdir?
3. Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım?
4. Dava konusu nedir?
5. Dava dilekçesi nereye verilir?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR VE DAVA DİLEKÇESİNE NELER EKLENİR?

Dava dilekçesi bilgisayar ile yazılabileceği gibi elle de yazılabilir. Fakat düzgün bir Türkçe ile yazılması ve elle yazılacaksa yazının düzgün olması önemlidir. Ayrıca dava açma hakkı herkese tanındığından dolayı hukuki terimler kullanma zorunluluğu yoktur. Dava dilekçesinde bulunması gerekenler yazılmalıdır.

Öncelikle dava dilekçesi örneği göstererek bu konuyu açıklamak istiyorum.

Örnek dava dilekçesinde bütün unsurları görebilirsiniz.

Dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir?

1. Dava dilekçesinin en başında davaya bakacak mahkemenin adı yazılır. Bu konuyla ilgili bütün bilgileri “Hangi mahkeme hangi davalara bakar?” başlıklı makalemizde bulabilirsiniz.
2. İkinci olarak sol taraftan aşağıya doğru sırasıyla şunlar yazılmalıdır;
a. Davacı veya davacılar. Birden fazla davacı varsa isimleri alt alta yazılmalıdır. Ayrıca davacının adresi ve TC kimlik numarası yazılmalıdır.
b. Davalı veya davalılar. Eğer biliniyorsa davalının adresi ve TC kimlik numarası yazılmalıdır. Bilinmiyorsa “Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım?” adlı başlığa bakınız.
c. Davanın konusu. Bu husus aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

3. Hukuki sebepler ve deliller başlığı önemli ve en çok hata yapılan başlıklardan birisidir.Hukuki sebep “kanuni dayanak” demektir. Yani başvurunuzun dayandığı kanun veya ilgili mevzuatı işaret etmektedir.

Dayandığınız delillerinizi bu başlık altında sıralamanız gerekmektedir. Deliller davadan davaya değişmekle birlikte, tanık, belge, fotoğraf, imza, video gibi ispata elverişli belgeler delil olarak kabul edilebilir. Bu hususta çok sık hata yapılmaktadır ve burada yapılan hatalar ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır. Bunun önüne geçmek için bir avukata danışmanızı tavsiye ederim.

4. “Açıklamalar” başlığı ile neden dava açmak istediğinizi anlatmalısınız. Burada davanın konusu ile ilgili bütün olayları tarihine göre anlatmanız gerekmektedir. Bu kısım dava dilekçesinin en önemli kısımlarından birisi olup hiçbir şeyi atlamayınız. Aksi halde bahsetmediğiniz olayları davanın ilerleyen aşamalarında ileri sürememe riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

5. “Netice-i Talep” kısmı mahkemeden talep ettiğiniz şey veya şeylerdir. Sadece istediğiniz şeyi yazmanı gerekmektedir. Bunun haricinde “açıklamalar” başlığında bahsettiğiniz şeyleri tekrar yazmayınız. Örnek olarak “Davamın kabulü ve davalının tarafıma 20.000 tl ödemesini arz ve talep ediyorum” yazmanız yeterlidir. Burada istediğiniz talep dava konusu ve açıklamalarınız ile uyumlu olmalı ve mutlaka “arz ediyorum” ifadesini talep sonuna eklenmelidir. Unutmayın burada talepte bulunmadığınız şeyleri ileride isteyememe riski taşımaktasınız. Ayrıca ödemeniz gereken harç netice-i talebinize göre belirlenmektedir.

Tarih, davacı(lar) ismi, imza ve ekler. Netice-i talep kısmının sonuna dilekçeyi mahkemeye verdiğiniz tarihi yazınız. İsim yazmak ve imza atmak zorundasınız. İmzasız dilekçeler işleme konulmaz! Eğer dava dilekçesine eklemek istediğiniz belgeler var ise, dilekçenin en sol alt kısmına “ekler” yazarak sırasıyla eklediğiniz belgeleri yazınız ve ek belgelerinizi dava dilekçesinin altına koyarak birlikte tutunuz.

DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

DAVA HANGİ MAHKEMEYE AÇILIR? MAHKEME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dava genel olarak davalının yaşadığı yerdeki adliyede yer alan mahkemelerde açılır. Bu genel kural olmakla birlikte bazı istisnai durumlarda davacı kendi yaşadığı yerdeki adliyede dava açabilir. Buna ilişkin kurallar “Mahkemelerin yetkisi” başlıklı yazımızda okunabilir.

Dava dilekçesi yazmak istiyorsanız davalının yaşadığı yerdeki adliyede yer alan mahkemelerden birine hitaben dilekçenize başlamanız gerekmektedir. Yazacağınız ilk dilekçe için mahkemenin numarasını yazmanıza gerek yoktur. Fakat daha sonraki dilekçeleri için sizin davanıza bakan mahkemenin numarasını yazmanız gerekmektedir. Bunu da mahkemeden size gelecek evraklar da öğreneceksiniz.

Peki hangi mahkeme hangi davalara bakar? Mahkeme çeşitleri nelerdir?

Genel olarak iki hukuk mahkemesi mevcuttur.
1. Asliye hukuk mahkemesi
2. Sulh hukuk mahkemesi

Eğer yaşadığınız şehir büyük bir şehirse büyük olasılıkla “Aile mahkemesi” “Ticaret mahkemesi” “Tüketici mahkemesi” gibi ihtisas mahkemesi denilen mahkemeler vardır.

Aksine bir düzenleme yoksa Asliye hukuk mahkemesi genel yetkili mahkemedir. Yani yaşadığınız yerde bir ihtisas mahkemesi yoksa ve açmak istediğiniz dava sulh hukuk mahkemesinin görevi değilse davanız asliye hukuk mahkemesinde görülmelidir. Bunun için “Hangi mahkeme hangi davalara bakar?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Örnek dava dilekçesinde dava dilekçesi başlığının nasıl olması gerektiği gösterilmiştir.

DAVALININ ADRESİ BİLİNMİYORSA NE YAPMAK LAZIM?

Eğer davalının adresini, TC kimlik numarasını biliyorsanız mutlaka dava dilekçesine yazınız.

Bazı durumlarda davalının bilgileri davacı tarafından bilinemeyebilir. Bu çok doğaldır. Bu durumda davalının sadece adını yazmanız yeterlidir. Bu durumda mahkeme davalının adresini araştırmakla yükümlüdür. Uygulamada bu gibi durumlarda mahkemeler emniyet müdürlükleri ile iletişime geçerek davalının adresini araştırmaktadır. Bunun için davalının adresini ve kimliğini tespite için işe yarayabilecek bütün bilgileri dava dilekçesine eklemenizi tavsiye ederiz.

DAVA KONUSU NEDİR?

Dava konusu dava ile elde edilmek istenen sonuçtur. Örnek olarak, boşanma davası dilekçesi hazırlıyorsanız dava konusu boşanma olarak yazılmalı. Ya da kiracınızı evden çıkartmak istiyorsanız dava konusu “kiralanan taşınmazın tahliyesi” olarak belirtilmeli.

Eğer dava konusu malvarlığına ilişkinse, yani para ile ölçülebiliyorsa, dava konusunun değeri mutlaka belirtilmeli. Örnek olarak, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat dava konusu ise, talep ettiğiniz miktarı para cinsinden belirtmelisiniz.

DAVA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Bu soru en kafa karıştıran sorulardan birisidir. Günümüzde çok büyük adliyeler ile çok küçük adliyeler aynı anda faaliyet göstermektedir. Eğer yaşadığınız yer büyük bir adliyeye sahip değilse dava dilekçesini dava açmak istediğiniz mahkemeye giderek mahkeme kalemine verebilirsiniz. Kalem, zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdüründen oluşur. Dava dilekçesi vermek istediğinizi söylediğinizde size ne yapmanız gerektiğinizi söyleyecek ve işlemlere başlayacaklardır.

Eğer yaşadığınız yer büyük bir adliyeye sahipse biraz daha farklı uygulamalarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için “dava dilekçesi nereye verilir?” adlı yazımızı okumanızı tavsiye ediyorum.