Türk medeni kanununa göre boşanma sebepleri iki başlık altında toplanmıştır.

  • Genel boşanma sebepleri
  • Özel boşanma sebepleri

Aile hukukuna göre, boşanma bu sebeplerden birisine dayanarak gerçekleşir. Yani boşanma davası açmak istiyorsanız ya genel boşanma sebebinene dayanarak dava açmalısınız ya da aşağıda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisine dayanarak dava açmalısınız. Kanuni metinleri Türk medeni kanunu madde 161 ve devamında bulabilirsiniz.

Genel boşanma sebebi, halk tarafından “şiddetli geçimsizlik” olarak bilinen boşanma sebebidir. Kanun bu durumu “evlilik birliğinin temelden sarsılması” olarak tanımlamaktadır. Bunun yanında evlilik 1 yıldan fazla sürmüşse taraflar anlaşmalı boşanma yoluna başvurarak evliliği sona erdirebilirler. Bu yazımızda sadece “çekişmeli boşanma” davalarından bahsettiğimizden anlaşmalı boşanma konusunu burada ele almıyoruz.

Özel boşanma sebepleri 5 tanedir. Burada sayılanlardan daha fazla bir sebep mevcut değildir.

  • Zina
  • Hayata kast ve kötü muamele
  • Terk
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Akıl hastalığı

 

BOŞANMA SEBEPLERİ

 

1- ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Halk tarafından şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan boşanma sebebi kanun tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adlandırılmıştır.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Bu sebebe dayanarak boşanma davası açmak istiyorsanız evliliğin karşı tarafın kusurundan dolayı sizin için çekilmez, sürdürülemez hale gelmesi gerekmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davalarda belge incelenmesi, tanık dinlenmesi gibi hususlar gerekmekte olup uzun sürmesi beklenmelidir.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “şiddetli geçimsizlik” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

2- ZİNA

Zina yapmak, kanuna göre özel boşanma sebeplerinden ilkidir.

Zina, eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi demektir. Eşcinsel ilişki kanuna göre zina değil, haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilmektedir.

Eğer eşin zina yaptığı ispatlanabilirse boşanma gerçekleşir. Bunun yanında başkaca tanık dinlenmesi, delil sunulmasına gerek yoktur. Tek şart eşin zina yaptığının ispatlanmasıdır.

Zina yapan eş, bunun yanında hiçbir kusura sahip olmasa da, mükemmel bir evlilik sürdürse de zina boşanmak için tek başına yeterlidir.

Zina sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “Zina” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

3- HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Eşlerden birinin, diğer eşi öldürmeye çalışması, kötü muamelede bulunması, eziyet etmesi ve onur kırıcı davranışta bulunması halinde boşanma gerçekleşir.

Bu tür hareketler fiziki olabileceği gibi psikolojik olarak gerçekleşmesi halinde de boşanma gerçekleşir. Bir eşin diğer eşe, kaldırılamayacak kadar psikolojik olarak kötü muamelede bulunması ve onur kırıcı davranış sergilemesi de boşanma için yeterlidir.

Hayata kast, pek kötü muamele onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “Hayata kast, pek kötü muamele onur kırıcı davranış” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

4- SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

Türk medeni kanunu bu hususu tek bir maddeyle sade ve açık olarak tanımlamıştır:

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Eğer dava açmak isteyen eş de aynı hayatı sürdürüyorsa bu sebebe dayanarak boşanma davası açamaz.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

5- TERK

Eşlerden birisi haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşanan konutu 6 ay süre ile terk eder ve çağrı üzerine geri dönmezse, terk edilen eş bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, terk eden eşin haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi ve geride kalan eşin noter aracılığıyla terk eden eşe dönmesi için ihtarname göndermesidir.

Ayrıca eşin eve dönmesini bilinçli olarak engelleyen taraf diğerini terk etmiş sayılır.

Terk sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “terk” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

 

6- AKIL HASTALIĞI

Türk medeni kanununa göre

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, hastalığın kalıcı olması, iyileşme imkanının bulunmamasıdır. Bu husus doktor raporu ile ispatlanacaktır.

Evlenme sırasında mevcut bulunan akıl hastalığına dayanarak açılacak bu sebepli davalar reddedilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davaları için ayrıntılı bilgiyi “Akıl hastalığı” adlı yazımızda bulabilirsiniz.