Boşanma davası, resmi olarak devam eden evliliğin sona erdirilmesinin mahkemeden talep edilmesidir.

Türk medeni kanununa göre, bir boşanma sebebi mevcut ise, eşlerden birisi Aile mahkemesine (Aile mahkemesi yoksa Asliye hukuk mahkemesi) dava dilekçesi vererek boşanma davası açma işlemlerine başlar.

Boşanma işlemi iki türlü gerçekleşebilir.

 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma davası

 

Biz bu yazımızda çekişmeli boşanma davasından genel hatlarıyla bahsedeceğiz.

 

BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Bir çekişmeli boşanma davasının bütün aşamalarını madde madde yazıyoruz. Her bir maddeye ilişkin açıklamaları linklere tıklayarak daha ayrıntılı okuyabilirsiniz.

 

 • Boşanma davası, boşanma davası dilekçesi verilerek başlar. Bu aşamaya çok dikkat ediniz. Zira burada ileri sürmediğiniz iddialarınızı daha sonra ileri süremezsiniz. Bu sebeple, her türlü iddianızı ve delillerinizi burada belirtiniz.
 • Boşanma dilekçenize karşı davalı taraf “cevap dilekçesi” verecektir. Ardından “Cevaba cevap” ve “İkinci cevap” dilekçeleri” sırasıyla davacı ve davalı tarafından mahkemeye sunulmalı.
 • Aile mahkemesi tarafından, “tensip tutanağı” ile birlikte ilk duruşma gününü bildirir tebligat gönderilecektir. Bu duruşmaya “ön inceleme duruşması” denir.
 • Ön inceleme duruşmasında hakim davacının iddialarını dinleyecek, tarafları barışmaya davet edecektir. Bu duruşmada herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa bir sonraki aşama olan “tahkikat” aşamasına geçilecektir. Ön inceleme duruşması boşanma davaları için hayati öneme sahiptir. Bütün iddialarınızı doğru ve anlaşılır bir şekilde hakime anlatmalısınız.
 • Hakim tahkikat aşamasında bütün iddiaları, cevapları, delilleri inceleyecektir. Tanıklar dinlenecek, hakim davacı ve davalı eşe sorular soracaktır. Varsa yaşı büyük çocuklar boşanma ve velayet konusunda hakim tarafından dinlenecektir. Tahkikat aşaması tek duruşmada bitebileceği gibi bir kaç duruşma sürmesi de mümkündür. Özellikle boşanma davalarında tanıkların duruşmaya gelmemesi süreci uzatmaktadır.
 • Tahkikat aşaması bittikten sonra hakim karar verecektir. Hakim boşanma kararı verebileceği gibi geçerli bir boşanma sebebi olmadığı gerekçesiyle davanızı reddedebilir. Ayrıca çok istisnai hallerde 1 yıllık ayrılık kararı verilir. Karar duruşması tahkikat duruşması ile aynı gün olabileceği gibi daha sonraki bir günde de olabilir. Duruşmada verilen karar hemen uygulanmaya konulmaz!
 • Karar duruşması bittikten sonra artık başkaca duruşma yapılmayacaktır. Hakim 15 günlük süre içerisinde (bazen yoğunluk sebebiyle bu süre uzayabilir) gerekçeli kararı yazacaktır.
 • Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflardan birisi mahkemeye dilekçe vererek kararın karşı tarafa tebliğ edilmesini istemelidir. Bu aşama gerçekleşmezse karar hiçbir şekilde uygulanmaya konulmaz!
 • Karar karşı tarafa tebliğ edildikten sonra, davacı ve davalının 2 haftalık istinaf ve temyiz süresi başlar. Kararı beğenmeyen taraf, karara itiraz etmek için bu süre içerisinde aynı mahkemeye itiraz dilekçesi vermelidir.
 • Üst mahkemeden karar onanabilir veya ilk mahkemenin verdiği karar yanlış bulunarak bozulabilir.
 • Eğer karar onanırsa onama kararının uygulanması için ilk mahkemeye dilekçe vermelisiniz. Bu aşamadan sonra artık boşanma tam olarak gerçekleşmiş olur. Eğer karar onanmazsa ilk mahkeme “Tensip tutanağı” ve “Ön inceleme duruşması” yaparak yeniden yargılamaya başlar.

 

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Bu sorunun cevabı tamamen davadan davaya değişmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma davası söz konusu ise 1-2 hafta içerisinde boşanma gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davalarının 1 yıl sürmesi beklenmeli.

Ayrıca dava açılacak yer mahkemesi de çok önemlidir. Büyük şehirlerde açılan boşanma davaları yoğunluk gerekçesiyle daha uzun sürebilir. 1 buçuk yıl normal kabul edilmelidir.

Ayrıca ne kadar çok tanık varsa dava o kadar uzun sürecektir.

Tüm bunların yanında boşanma kararının kesinleşmesi için karar bütün itiraz makamlarından geçmeli. Yukarıda bahsettiğimiz sürelere ek olarak 1 yıl kadar da itiraz yolları sürmektedir.

Toplamda bir çekişmeli boşanma davası, karara itiraz edilirse 2 yıldan fazla sürer.