Meslek hayatım boyunca en çok karşılaştığım sorulardan birisi de “Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?” oldu. Asliye hukuk – Sulh hukuk mahkemeleri arasındaki ayrım her zaman belirsiz olmuştur. Bu sebeple mümkün olduğunca basit bir anlatımla asliye hukuk mahkemesi neye bakar sorusunun cevabını vermeye çalışacağım.

Öncelikle kanunda geçen tam metni vererek başlamak istiyorum:

Asliye hukuk mahkemesi dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemedir.

Ne tür bir hukuki problem yaşıyor olursanız olun, eğer davanızı diğer bir mahkemede açamıyorsanız, Asliye hukuk mahkemesinde dava açmanız lazım demektir. Tabi ki ceza davaları hariç!

 

 

Asliye hukuk mahkemesi görevleri

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

 

Asliye hukuk mahkemesi diğer hukuk mahkemelerinin görevine girmeyen bütün davalara bakar. Bu sebeple açmak istediğiniz dava sulh hukuk mahkemesi, Aile mahkemesi, Ticaret mahkemesi gibi ihtisas mahkemelerinin görevine girmiyorsa davanızı bu mahkemede açmalısınız. Öncelikle açmak istediğiniz davanın diğer mahkemelerin görevi olup olmadığını incelemeniz gerekmektedir. Bunun için “Sulh hukuk mahkemesi nedir?”, “Ticaret mahkemesi nedir?”, “Tüketici mahkemesi nedir?” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Asliye hukuk mahkemesi görevleri

Tam bir liste yapmak mümkün olmasa da genel olarak Asliye hukuk mahkemesi görevleri şu tür davalardır:

 • Alacak davası
 • Tapu iptal ve tescil davası
 • Haksız işgal davası
 • Zilyetliğin tespitine ilişkin davalar
 • Menfi tespit ve istirdat davası
 • Tapuya şerh verilmesi veya şerhin kaldırılması davası
 • Maddi manevi tazminat davası
 • Mirastan mal kaçırma davası
 • İtirazın iptali davası
 • Kamulaştırmasız el atma davası
 • Ad ve soyadı değişikliği ile nüfus kaydının düzeltilmesine dair davalar
 • Mirasta tenkis davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Miras sözleşmesinin iptali
 • Mirasçılıktan çıkarma veya çıkarmanın iptali davası

 

* Davanız bu listede yer almıyorsa bile asliye hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz!

Lütfen şunu tekrar hatırlayın: Eğer diğer mahkemelerde dava açamıyorsanız bu davaları Asliye hukuk mahkemesinde açabilirsiniz. Buna örnek verecek olursak;

 • Alacak davanız ticari bir ilişkinden kaynaklanıyorsa ticaret mahkemesinde dava açmanız gerekebilir.
 • Eğer ticari bir sebeple icralık olduysanız itirazın iptali davası ticaret mahkemesinde görülmelidir.

 

Hâlâ hangi mahkemede dava açacağınızdan emin değilseniz bir avukat ile iletişime geçmelisiniz!