Türk medeni kanununa göre 1 yıldan fazla evli kalmış kişiler, anlaşarak boşanabilirler. Bu davada ispat, tanık dinlenmesi, uzun duruşmalar yoktur ve kısa sürede boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü bu aşamanın başı olan iki dökümandır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi bu boşanma prosedürünün ilk aşamasıdır. Hazırlanan dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye verilmelidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ayrıntılı olmak zorunda değildir. Aşağıda özetlediğimiz şekilde sadece 3 madde içeren bir dilekçe yazılması yeterlidir. Bu dilekçeyi elle yazabilir veya bilgisayarda hazırlayabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanırken eşlerden biri davacı diğeri davalı olarak gösterilir. Burada kimin davacı kimin davalı olduğu önemli değildir. Bu husus nafaka, tazminat, çocukların durumu üzerinde etkili değildir. Bu konular anlaşmalı boşanma protokolünde ele alınır.

Dilekçe hazırlanınca imzalanır ve adliyede ilgili yere verilir. Hangi adliyede dava açacağınızı ve dava dilekçenizi nereye vereceğinizi ilgili yazılarımızda okuyabilirsiniz.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Aşağıda yer alan dilekçede kırmızı ile yazılmış olan yerleri kendinize göre değiştirerek davanızı açabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davaları Aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesi olmayan yerlerde bu dava Asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Mahkemelerin görevleri konusunda daha ayrıntılı bilgi için “Hangi mahkeme hangi davalara bakar?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hangi adliyede dava açmanız gerektiği sorusunun cevabı ise şudur:

  • Davalının yaşadığı yerdeki adliyede dava açabilirsiniz
  • Eşlerin en son birlikte 6 ay yaşadığı yer adliyesinde dava açılabilir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Hazırlamış olduğunuz dava dilekçesini dava açmak istediğiniz adliyede ilgili mahkemenin tevzi bürosuna vermeniz gerekmektedir. Eğer dava açmak istediğiniz adliyede ayrı bir tevzi bürosu yoksa mahkeme kalemine gitmeniz gerekmektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi “Dava dilekçesi nereye verilir?” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

Yargı harçları ödendikten sonra davanız açılmış olacaktır. Kısa sure içerisinde mahkeme tarafından çağrılacaksınız ve hakim protokolü inceleyip boşanmanıza karar verecektir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜCRETİ

 Anlaşmalı boşanma en ucuz boşanma yöntemidir. Kısa sürmesi, tanık, bilirkişi olmaması sebebiyle ucuzdur.

2019 yılı için ortalama anlaşmalı boşanma ücreti 44 tl civarındadır.

Daha ayrıntılı bilgiyi kazancı hukuk programı yargılama gideri hesaplama sayfasında bulabilirsiniz.