DAVA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Hazırlamış olduğunuz dava dilekçesini ilgili mahkemenin tevzi bürosuna götürmeniz gerekmektedir. Dava dilekçesi ile birlikte dosyaya eklemek istediğiniz bütün delillerinizi de beraber götürünüz.

Bazı küçük adliyelerde ayrı bir tevzi bürosu bulunmamaktadır. Eğer dava açma istediğiniz adliyede tevzi bürosu yoksa dava dilekçenizi ve eklerinizi mahkeme kalemine götürmeniz gerekmektedir.

Tevzi bürosunda görevli memur dilekçenizde yer alan talebinize göre yargı harçları ve gider avansı miktarını belirleyecektir. Bu avansın içerisinde yargılamanın yürütülmesi için gerekli olan giderler dahildir. Örneğin varsa tanık için yapılacak giderler, bilirkişi raporu ücreti bu avanstan karşılanacaktır. Yargılama sonunda gider avansının artması halinde fazla kalan kısım talep ettiğiniz zaman size iade edilecektir. Bu konuyu detaylı bir şekilde aşağıda bulabilirsiniz. Harcın ve avansın yatırılmasından sonra tevzi bürosundaki memur size davanızın hangi mahkemede açıldığını gösterir bir kağıt verecektir.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken davanızın açıldığı mahkemeden ilerleyen aşamalar için gelecek olan tebligatı beklemektir. Başkaca yapmanız gereken bir işlem yoktur.

 

DAVA AÇMA ÜCRETİ NEDİR? YARGILAMA GİDERLERİ NELERDİR?

 

Açmak istediğiniz hukuk davasında temel olarak yatırmanız gereken iki farklı para vardır:

  • Yargı harcı
  • Gider avansı

Yargı harcı, dava açmanız sebebiyle devlete ödediğiniz paradır. Hastane, köprü ve otoyollar için ödediğiniz para gibi düşünebilirsiniz. Fakat, davanızı kazanmanız halinde bu masraf dava açtığınız kişi tarafından size geri ödenecektir. Eğer davanızı kaybederseniz ödediğiniz bu harç size iade edilmez.

Gider avansı ise açtığınız davanın görülmesi için gerekli olan masrafları karşılamak amacıyla yatırmanız gereken ücrettir. Örnek olarak taraflara gönderilecek tebligat için yapılan giderler, tanık dinlenecekse tanığa ödenecek ücret, bilirkişi raporu alınması gerekiyorsa bilirkişiye emeği karşılığı verilecek para sizin davadan önce yatırdığınız gider avansından karşılanır. Eğer dava görülürken gider avansı yetersiz kalırsa mahkeme sizden eksik kalan kısmı tamamlamanızı ister. Yargılama sonucunda mahkeme yatırdığınız gider avansının hepsini kullanmazsa arta kalan para size iade edilir. Eğer mahkeme sizi davada haklı bulursa davadan önce yatırdığınız bütün gider avansını davalı kesim size ödeyecektir.

Yargılama giderleri nelerdir?

Ödemeniz gereken yargı harcı ve gider avansı açtığınız davaya ve dava miktarının büyüklüğüne göre değişmektedir. Bunun için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Her davaya göre ayrı bir cevap verilebilir. Fakat bir fikir vermesi açısından şu rakamlar söylenebilir:

Örnek 1: Asliye hukuk mahkemesinde 10.000 TL bedel ile 1 kişiye karşı dava açarsanız yaklaşık 215 TL yargı harcı ödemeniz gerekir. Ayrıca gider avansı olarak yaklaşık 200 TL yatırmanız gereklidir.

Örnek 2: Asliye Hukuk mahkemesinde 100.000 TL bedel ile 1 kişiye karşı 2 tanık dinlenilmesi ve 1 bilirkişi raporu gerektiren dava açarsanız yaklaşık 1750 TL yargı harcı ve 600 TL gider avansı yatırmanız gerekmektedir.

Örnek 3: Aile mahkemesinde 3 tanık dinletmek istediğiniz bir boşanma davası açmak istiyorsanız yaklaşık 90 TL yargı harcı ve 150 TL gider avansı ödemeniz gerekir.

Burada yazan rakamlar kesin sayılar olmayıp hesaplama yapabilmek ve daha doğru sonuçlar almak için Kazancı hukuk websitesine gidebilirsiniz.